Latest News

2018 News

SCHOOL TOPPER: YASHASWINI T N – 487 / 500 – 97.4%

Subject Name Marks
ENGLISH AMRITA A 98
KSHITIJ M BHAT
SHREYA SHETTY G R
SPANDANA RAO
MATHEMATICS S LIKHITH 99
SAMITH S HEGDE
SHREYA KISHOR
YASHASWINI T N
HINDI RAKSHITHA SINGH 98
KANNADA NIREEKSHA N 98
PAVAN S GOWDA
YASHASWINI T N
SANSKRIT CHAITRA C U 98
SCIENCE NIREEKSHA N 99
B P SWATHI
NIGAM N
SANJAY R
SHRADDHA H P
SOCIAL SCIENCE CHINMAY G DEGAONKAR 100
B P SWATHI
DIYA J KHIMASHIYA
RAHUL M BHARADWAJ
S LIKHITH

Comments are closed.